logo fundacja odbudowy odporności

Jesteśmy organizacją pozarządową.

Kompleksowo zajmujemy się problematyką budowania odporności i jej wpływu na funkcjonowanie fizyczne oraz psychiczne organizmu.

Nasza działalność

Naszą działalnością jest rozwijanie i wdrażanie metod leczenia propagujących holistyczne spojrzenie na zdrowie człowieka. Dlatego wprowadzamy kompleksowe programy terapii, w których łączona jest wiedza i doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów.

Tel. 500 822 403

Pomoc psychologiczna

Program leczenia depresji, stresu i odporności

Program leczenia depresji, stresu i odbudowy odporności to całościowe podejście do zdrowia pacjenta i homeostazy czyli równowagi organizmu. Program zakłada, że odpowiednio dobry stan fizyczny wpływa na równowagę psychiczną, a dobry stan psychiczny na równowagę biologiczno-fizjologiczną.

Pomoc uchodźcom w Centrum tymczasowego zakwaterowanie uchodźców PTAK Warsaw Expo

Zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne już od pierwszych dni pobytu w naszym kraju jest kluczowe, dla odzyskania poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem.

Program pomocy psychologicznej dla uchodźców z Ukrainy

Program powstał w odpowiedzi na potrzeby uchodźców z Ukrainy, przybywających do Polski i coraz częściej wybierających Polską na kraj docelowy emigracji. Program obejmuje wsparcie psychologiczne oraz kładzie duży nacisk na integrację i asymilację z społeczeństwem polskim. Program realizowany jest we współpracy z MSZCZ (Tworki).

Nasze działania
i aktualności

Współpracujemy

Pomoc Psychologiczna