logo fundacja odbudowy odporności

Nasze działania
i aktualności

Pomoc uchodźcom

Pomoc uchodźcom w Centrum tymczasowego zakwaterowania uchodźców PTAK Warsaw Expo.

Zadbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne już od pierwszych dni pobytu w naszym kraju jest kluczowe dla odzyskania poczucia bezpieczeństwa i kontroli nad własnym życiem. Udzielamy wsparcia psychologicznego i medycznego obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Centrum Pomocy Humanitarnej PTAK. Zarówno dorośli jak i dzieci mogą skorzystać z darmowej konsultacji psychologicznej i lekarskiej, leczenia fizykalnego oraz pomocy w finasowaniu wielu leków.

Projekt realizowany jest z środków otrzymanych od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Pomoc Psychologiczna