logo fundacja odbudowy odporności

Program leczenia depresji, stresu i odbudowy odporności

Program leczenia depresji, stresu i odbudowy odporności to całościowe podejście do zdrowia pacjenta i homeostazy, czyli równowagi organizmu. Powstał w wyniku poszukiwania kompleksowego sposobu leczenia depresji, jak i jej skutków na organizm. Integruje znaczenie czynników biologicznych i psychologicznych oferując hybrydową terapię, która obejmuje zarówno wsparcie psychologiczne, leczenie farmakologiczne oraz innowacyjną metodę fizykalną Viofor JPS System.

Filary programu

Program jest realizowany przez specjalistów z różnych dziedzin łączących swoją wiedzę i doświadczenie. Leczenie pacjentów opiera się na 5 filarach, dających synergiczny efekt hybrydowej terapii.
Zasób 5kartka

Psychoterapii i pomocy psychologicznej

Zasób 26@4x

Opieki lekarskiej
i wykupu recept

Zasób 2kartka

Wsparcia leczenia
depresji i stresu

Zasób 27@4x

Odbudowy odporności

Zasób 13kartka

Wsparcia leczenia chorób przewlekłych

Zasób 21@4x

Pomoc realizowana przez lekarzy psychiatrów i dyplomowanych psychologów ​

• Przeprowadzenie wstępnego wywiadu z pacjentem i ustalenie planu terapii

• Skierowanie pacjenta do lekarza wybranej specjalizacji w miasteczku medycznym PTAK

• Rozpoczęcie leczenia fizykalnego Viofor JPS System, po wykluczeniu przeciwskazań

Leczenie farmakologiczne obejmuje ​

• Ocenę stanu zdrowia pacjenta i diagnozę przez lekarzy różnych specjalizacji, w tym lekarzy psychiatrów

• Realizację i wykup recept

Zasób 22@4x
Zasób 23@4x

Wsparcie leczenia depresji poprzez wpływ na fale mózgowe – wzmacnianie pożądanych i hamowanie niepożądanych fal mózgowych metodą Viofor JPS System poprzez: ​

• Wartości amplitud rytmów fal alfa i theta we właściwych kierunkach, charakterystycznych dla fizjologicznego stanu relaksacji, wyrażanego wartością wskaźnika demobilizacji układu autonomicznego,

• Zachodzący w mózgu proces koncentracji uwagi poprzez zwiększenie wartości amplitud fal beta i zmniejszenie wartości amplitud fal theta.

Zasób 61@4x
Zasób 60@4x

Odbudowa odporności metodą Viofor JPS System

• Korzystne wyniki zastosowania magnetostymulacji w leczeniu wtórnych niedoborów odpornościowych, są rezultatem pobudzenia procesu dojrzewania limfocytów T i uzupełnienia niedoborów tej populacji komórkowej w układzie odpornościowym.

• Badania in vitro potwierdzają immunokorekcyjne działanie magnetostymulacji Viofor, obserwowane w postaci zmniejszenia stężenia prozapalnych cytokin TNF–α oraz IL-8 oraz wzrostu stężenia cytokin przeciwzapalnych IL-10.

Zasób 24@4x
Zasób 25@4x

Leczenie chorób przewlekłych

Poprzez działanie regeneracyjne, przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyspastyczne oraz poprawiające krążenie, zabiegi leczeniem fizykalnym Viofor JPS System skutecznie wspierają leczenie wielu chorób przewlekłych. Wskazania do zastosowania metody są oparte na wieloletnich badaniach medycznych i zatwierdzone przez jednostkę certyfikującą dla wyrobów medycznych. Jej skuteczność potwierdza 20 lat zastosowania w warunkach klinicznych, 360 publikacji naukowych, 41 rozpraw doktorskich oraz ponad 10 tys. przebadanych pacjentów.

Pomoc Psychologiczna