logo fundacja odbudowy odporności

Kim jesteśmy

Jesteśmy organizacją „non-profit” angażującą się w działania na rzecz ochrony i profilaktyki zdrowia.

Skupiamy się przede wszystkim nad problematyką budowania odporności i jej wpływu na zdrowie fizyczne oraz psychiczne organizmu.

Nasza działalność

Naszą działalnością jest rozwijanie i wdrażanie metod leczenia propagujących holistyczne spojrzenie na zdrowie człowieka. Dlatego wprowadzamy kompleksowe programy terapii, w których łączona jest wiedza i doświadczenie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów.

Jak to robimy

Budujemy świadomość w dziedzinie działania układu odpornościowego i jego wpływu na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne organizmu.

Standaryzujemy metody leczenia i innowacyjne rozwiązania w obszarze ochrony i profilaktyki zdrowia.

Łączymy różne dziedziny medycyny i nauki, w celu uzyskania najlepszych efektów terapeutycznych.

Pomagamy osobom z problemami zdrowotnymi, psychicznymi oraz fizycznymi.

Główne obszary
naszej działalności

Zasób 17kartka

Odbudowa odporności

Zasób 3kartka

Leczenie powikłań po Covid 19

Zasób 2kartka

Leczenie depresji
i przewlekłego stresu

Zasób 13kartka

Profilaktyka zdrowia

,,Zdrowie to stan dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie tylko brak choroby lub ułomności.”

definicja Światowej Organizacji Zdrowia

Ważne dokumenty

Statut fundacji

KRS

Pomoc Psychologiczna