logo fundacja odbudowy odporności

Program Pomocy Psychologicznej dla Uchodźców z Ukrainy

Cele

Zasób 40kartka
Aktywizowanie, asymilacja i integracja do polskiego społeczeństwa, niwelowanie różnic kulturowych, lęku, aby pojawiła się chęć do pracy, szukania mieszkania.
Zasób 41kartka
Przystosowanie do nowych warunków życia.
Zasób 42kartka
Usamodzielnienie szczególnie ludzi z głębokiej prowincji.
Zasób 43kartka
Przełamanie bariery niechęci do pomocy psychologicznej, dotarcie do ludzi, aby otworzyli się na pomoc psychologiczną i nowe życie.

Realizowana pomoc

Fundacja Odbudowy Odporności organizuje pomoc grupową i indywidualną. Poszukuje specjalistów, psychologów, psychiatrów, opłaca ich pracę oraz organizuje i wyposaża gabinety w niezbędny sprzęt medyczny.
Zasób 32kartka

Grupowa

Program integracji i asymilacji społeczno- kulturowej przygotowuje do życia w nowych realiach życia codziennego w Polsce. Zajęcia są profilowane kierunkowo dla poszczególnych grup odbiorców: dzieci i młodzieży, matek oraz pracowników. Obejmuje wykłady, prelekcje, zajęcia w grupach, podgrupach i indywidualne, filmy i blogi tematyczne, media społecznościowe w grupach tematycznych.
Zasób 12kartka

Indywidualna

Fundacja Odbudowy Odporności realizuje Program Leczenia Stresu, Depresji i Odbudowy Odporności złożonego z pięciu filarów. Pomoc realizowana jest w gabinetach pomocy psychologicznej w tymczasowych ośrodkach zakwaterowania w tym Ptak Warsaw Expo oraz gabinetach w Podstawowych Ośrodkach Opieki Medycznej.
pomoc psychologiczna

Pobierz PDF i dowiedz się więcej o programie

Program leczenia depresji, stresu i odbudowy odporności

Pomoc Psychologiczna